چگونگی ثبت نام و بهره مندی از خدمات

ثبت نام در آتیه سلامت ایرانیان و بهره مندی از خدمات آن برای تمامی افراد مجاز است و نیاز به هیچ معاینه اولیه و یا شرایط خاص ندارد. شخص می­تواند با پرداخت حق عضویت به آتیه سلامت ایرانیان بپیوندد و از خدمات آن بهره ببرد. حق عضویت پرداختی برای سرپرست خانواده به مدت یک سال 1/200/000 ريال   می­ باشد. (مگر در شرایط خاص شامل ایثارگران و رزمندگان و یا ثبت نام های گروهی) ثبت نام ایثارگران و ثبت نام آزاد با تماس با دفتر مرکزی(44030160-021) قابل انجام است با ثبت نام فرد همزمان پرونده دندانپزشکی الکترونیک فرد در سامانه ایجاد می شود و درخواست صدور آتی کارت برای بانک پاسارگاد ارسال می­شود. از این پس شخص می­تواند از تمامی خدمات شامل تخفیف دندانپزشکی در مراکز درمانی بهره برد.

پرونده دندانپزشکی الکترونیک چیست؟

چرا مراکز درمانی آتیه سلامت تخفیف میدهند؟

چگونه از صحت مبالغ درمان و ... مطلع شویم؟ (سیستم ارتباط با مشتریان)

درصد تخفیف مراکز درمانی چگونه مشخص میشود و چگونه میتوان یک مرکز درمانی را انتخاب کرد؟

تعرفه چیست؟