نکاتی که پس از انجام درمان روت کانال، اندو، درمان ریشه (عصب کشی) می بایست در نظر گرفت:

نکاتی که پس از انجام درمان روت کانال، اندو، درمان ریشه (عصب کشی) می بایست در نظر گرفت:

1-در بین جلسات درمان و یا حتی پس از اتمام درمان، ممکن است احساس درد داشته باشید که با خوردن مسکن تجویز شده توسط پزشک کنترل خواهد شد. 

2-اگر درد طوری باشد که با مسکن کنترل نگردد پزشک برای شما آمپول دگزامتازون تجویز کرده که با تزریق عضلانی، در شما بر طرف می گردد.

 

3-اگر درد بگونه ای باشد که با روی هم گذاشتن دندانها، درد بیشتر می شود به این معناست که دندان شما بعلت التهاب ناشی از روت کانال از جای خود حرکت کرده و یا پانسمان دندان در یک نقطه بلند است. در این صورت جهت کوتاه نمودن دندان و یا پانسمان به دندانپزشک معالج مراجعه فرمائید.

4- هر دندانی که روت کانال می شود در آن احتمال آبسه وجود دارد. چنانچه کیست انتهای ریشه کاملا مشهود باشد شما باید از همان ابتدای درمان روت کانال، آنتی بیوتیک مصرف کنید ولی چنانچه بعد از درمان، آبسه بوجود آید، جهت تجویز آنتی بیوتیک با دندانپزشک معالج تماس بگیرید.

5- هر دندانی که روت کانال می گردد احتمال شکستن آن وجود دارد زیرا بمرور زمان آب درون عاج دندان خشک شده و دندان شکننده می شود، بنابراین سعی می شود درمانی انتخاب گردد که احتمال شکستن را کاهش دهد. خاطر نشان می گردد که حتی در انجام بهترین درمانها برای تاج هم احتمال شکستن به صفر نمی رسد. بهترین درمان در این موارد روکش است و البته اگر بتوانیم دندان را با ماده همرنگ پر کنیم، علاوه بر حفظ نسوج دندانی ، هزینه درمان را هم کاهش داده ایم، لیکن احتمال شکستن دندان در زمانی که با ماده همرنگ پر شده است کمی بیشتر از روکش می باشد با این حال در بسیاری موارد می توان دندان را پس از شکستن، روکش کرد.

6-درصد بسیار کمی از دندانها، ممکن است که به روت کانال پاسخ مثبت ندهند، هرچند که برای آنها روت کانال خوبی انجام شده باشد ، که دلیل آن کانالهای فرعی است که گاهی اوقات در انتهای ریشه وجود دارد و قابل تشخیص نمی باشد. در این صورت معمولا انتهای ریشه دندان طی عمل جراحی برداشته شده و در غیر این صورت، دندان کشیده می شود.