درمان ریشه یا روت کانال(اندو)

درمان ریشه چیست ؟
همه دندانها بوسیله کانالهایشان بر روی فک قرار گرفته اند معمولاً دندانهای جلو یک کاناله هستند ولی دندانهایی که عقب تر قرار دارند بیش از یک کانال دارند در درون هر دندان انبوهی از بافت ها وجود دارند که رشته یا ساقه نامیده می شوند. در یک دندان سالم ساقه ها شامل فیبرهای زنده ، سلولهای عصبی و خون وجود دارد.

پوسیدگی یا آسیب می توانند سبب تخریب رشته های زنده شود. سلولهای مرده سبب کمبود تولید خون شده و زمینه را برای ایجاد عفونت مستعد می کند که منجر به آبسه کردن دندان و درد شدید آن می شود. درمان شدید یا روت کانال که بعنوان پر کردن ریشه یا درون بافتی شناخته می شود به معنی ترمیم آسیب دیدگی دندان و یا ترمیم ساقه سلولهای مرده و پرکردن فضای از بین رفته می باشد. دندانهای باقی مانده می توانند در وقت های بعدی ترمیم شوند.


دندانپزشک چه کاری انجام  می دهد؟
یک عکس رادیو گرافی می تواند تعداد و اشکال مختلف کانالهای ریشه و همچنین نشانه های عفونت و ضایعات بوجود آمده در اطراف استخوان دندان را به خوبی نمایش دهد. یک دندان می تواند شامل تعداد زیادی کانال در ریشه های خود باشد که عمل ترمیم در بعضی از آنها بخاطر شکلشان نسبت به دیگر کانالها  آسان تر انجام می گیرد و در برخی سخت تر. سپس دندانپزشک از یک سری فایلها باریک مخصوص برای درآوردن ریشه های مرده یا از بین رفته استفاده می کند که درست در وسط و هسته دندان از کانال ریشه قرار دارند. در این زمان دندانپزشک ممکن است از یک مواد پر کردنی موقت (پانسمان ) استفاده کند و برای جلوگیری از عفونت برای شما تعدادی آنتی بیوتیک تجویز کند در این صورت پزشک مراجعه بعدی شما را به چند روز بعد موکول می کند و سپس دندانپزشک به این ترتیب مراحل درمان را کامل خواهد نمود. در مرحله بعدی دندانپزشک کانالها را پرخواهد نمود. پر کردگی در حفره باقی مانده و در قسمت بالای دندان قرار می گیرد و یا در صورت نیاز با یک روکش میتواند تاج باقیمانده دندان را در قسمت بالا حفظ کند. روت کانال در دندانهایی که پر شده اند ممکن است نسبت به سایر دندانهای دیگر تیره تر به نظر بیایند که می توان برای سفید کردن رنگ آنها از بلیچینگ استفاده نمود.


مزایای روت کانال چیست ؟
ریشه های آسیب دیده ممکن است سبب دندان درد شوند اما معمولاً با انجام روت کانال این درد خیلی سریع پایان می یابد . بدون پر کردن ریشه ،سرنوشت یک دندان با ریشه های آسیب دیده در نهایت ممکن است که به کشیدن دندان بی انجامد. همچنین احتمال عفونت نیز در دندان آسیب دیده وجود دارد. عمل پر کردن ریشه ها معمولاً با موفقیت انجام می شود. اما احتمال درمان مجدد در صورت عود مجدد عفونت در دندان وجود خواهد داشت در صورتیکه ضایعه و التهاب در نوک ریشه پدیدار شده و ادامه یابد، باید آن ناحیه را کاملاً تمیز کرده و پر کردگی مجدد انجام پذیرد.