کشیدن دندان(اکسترکشن)

دندانی را که زیاده از حد دچار پوسیدگی شده باشد و یا به هر دلیل دچار آسیب شده باشد و یا به سبب بروز بیماری های لثه به طور مشهود لق شده باشد (به علت تحلیل استخوانهای نگه دارنده) ممکن است که احتیاج به درآوردن و یا کشیده شدن پیدا کند.

در بعضی مواقع ممکن است که دندانهای عقل نیز نیاز به کشیدن داشته باشند ، در مواردی که ممکن است کج در بیایند و یا سبب مسائل و مشکلاتی در دیگر دندانها شوند. در برخی موارد نیز در دهان کودکان بخاطر کمک به رشد صحیح و قائم دیگر دندانهای آنها در صورتیکه به طور نامنظم بر روی یکدیگر قرار گرفته و دچار ازدحام شده باشند، دندانی کشیده می شود.
دندانپزشک چه کارهایی انجام میدهد ؟
کشیدن بعضی دندانها نسبت به سایر دندانهای دیگر امر ساده تری است قبل از عمل کشیدن دندانپزشک جهت بی حس کردن محل مورد نظر از داروی بی حسی ، تزریق در دهان استفاده می کند و این بهترین نوع درمان برای بیماران است در برخی موارد برای کودکان و یا بیماران عصبی و یا مواردیکه دندان در حال درآمدن و یا جابجایی باشد از نوعی داروی مسکن که باعث ایجاد خواب آلودگی می شود ، استفاده می شود. در موارد بسیار نادر ممکن است که از بیهوشی عمومی استفاده شود در صورتیکه نیاز به بیهوشی عمومی وجود دارد که این امر فقط در محیط بیمارستانی قابل اجراست.
هنگامیکه دندان کشیده می شود :
ممکن است که شما کمی احساس فشار کنید در صورتیکه این کار بسیار آسان و بدون هیچ دردی است . بعضی مواقع هم جراحی کوچکی در لثه جهت کمک به بهبود سریعتر انجام می شود.
پس از آن :
ممکن است که تا زمان بهبودی کامل یک روز را  استراحت کرده و کار را تعطیل کنید . البته این مسئله بستگی به این دارد که تا چه حد عمل کشیدن سخت بوده و اینکه آیا از مسکن و یا بیهوشی عمومی استفاده شده یا خیر ؟  دندانپزشک به شما چند تکه گاز استریل می دهد تا در مواقع لزوم از خونریزی جلو گیری کنید.
دندانپزشک به شما توصیه هایی را ارائه میدهد :
نحوه مراقبت کردن از دندان از زمان کشیدن تا زمان بهبودی کامل . هنگام از بین رفتن بی حسی ، چگونه از مسکن ها استفاده کنید بطوریکه ناراحت و اذیت نشوید و اینکه در صورت بروز مشکل چه برخوردی داشته باشید.