کلینیک د ندانپزشکی آسمان

 • مسئول:
 • دانشگاه محل تحصیل:
 • سال فارغ التحصیلی:
 • سوابق علمی:
 • سال تاسیس مرکز: 1397
 • تخفیف: 20 درصد
 • ساعت کاری:

  شبانه روزی

 • آدرس: خوی شیخ نوایی جنب هایپر بهشت کلینیک دندانپزشکی آسمان
 • تلفن: 021-88354476 09901137216

توضیحات:

بازگشت