خدمات

بیمه پاسارگاد

  • تخفیف 1: بیمه شخص ثالث %3 تخفیف+ صدور غیرحضوری+بیمه نامه ی بالای چهار صد هزارتومان ارسال پیک رایگان
  • تخفیف 2: بیمه بدنه تا 70% تخفیف + بیمه آتشسوزی رایگان منزل تا سقف 100میلیون تومان+ تقسیط با چک +پرداخت خسارت سیار+بیمه نامه ی بالای چهار صد هزارتومان ارسال پیک رایگان
  • تخفیف 3: بیمه مسولیت 10% تخفیف شامل کلیه ی بیمه نامه های: مسولیت پزشکان،کارفرمایان،آسانسور،باشگاه داران،مدیران+بیمه نامه ی بالای چهار صد هزارتومان ارسال پیک رایگان آموزشگاهها+ صدور غیرحضوری
  • تخفیف 4: بیمه مسافرتی 10%تخفیف + صدور غیرحضوری+بیمه نامه ی بالای چهار صد هزارتومان ارسال پیک رایگان
  • آدرس: تهران،میدان ولیعصر عج، بلوارکشاورز،ابتدای فلسطین شمالی،کوچه راد،ساختمان راد،طبقه اول واحد 3
  • تلفن 88933348-50